08:22
25.06.2019

официальный сайт
www.shinnik.by
«Белшина» - Национальный партнер II Европейских игр Открытие II Европейских игр 2019 года в Республике Беларусь
Суббота, 22 Июнь 2019

ГЛАЗАМИ ШИННИКОВ: "Есть даты, о которых мы будем помнить всегда. Одна из них – 22 июня 1941 года..."

Пятница, 21 Июнь 2019

По мнению Елены Григорьевны, предцехкома должен проявлять лидерские качества – ответственность, целеустремленность, самодисциплину.
– Пожалуй, самым важным качеством, необходимым для общественной работы, является общительность, а также умение слушать собеседника и сопереживать...

Четверг, 20 Июнь 2019

Регулярно на страницах газеты мы знакомим вас, дорогие читатели, с особенностями работы различных структурных подразделений. На этот раз хотим рассказать об управлении реализацией продукции в Российскую Федерацию и страны ближнего зарубежья.

Среда, 19 Июнь 2019

Начальник цеха вулканизации ЗСКГШ С.А.Михай­ловский посоветовал: – «У нас в цехе работает очень талантливый парень. Напишите о нем». И я встретился со слесарем-ремонтником В.С.БОРОДИНЫМ и узнал, а главное увидел немало интересного.

Понедельник, 17 Июнь 2019

Нелегкая эта работа, скажу я вам. Понаблюдав несколько часов за тем, как трудится машинист резиносмесителя подготовительного цеха ЗСКГШ Андрей Васильевич КАРПОВ, я проникся огромным чувством уважения к людям, овладевшим этой специальностью...

Понедельник, 17 Июнь 2019

...– Когда человек пришел к тебе, и ты ему помог, сразу становится легко на душе, понимаешь важность своего дела...

Воскресенье, 16 Июнь 2019

Традиционно в третье воскресенье июня мы отмечаем праздник, объединяющий все медицинское сообщество.

Суббота, 15 Июнь 2019

Лето для работников сельского хозяйства – горячая пора. И речь идет не только о температуре окружающей среды, а также о той ответственности, которая ложится на наших аграриев – сейчас у них в самом разгаре кормозаготовительная кампания.

Пятница, 14 Июнь 2019

...Профессионализм, ответственность – те качества, которые помогают хорошо справляться с ежедневными рабочими вопросами. Мастерство и преданность делу не остались не замеченными руководством. Фотография Александра Тимофеевича украшала Доску почета и Общества, и завода.

Бобруйский горисполком Бобруйский горисполком
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...
10 фактаў пра беларускую мову
10 фактаў пра беларускую мову

1. Дыялектная мова багацейшая за літаратурную
Слоўнік літаратурнай беларускай мовы налічвае прыкладна 250 - 500 тыс.слоў. У дыялектнай мове (агульная назва для гаворак людзей у пэўным рэгіёне) — каля 1,5−2 млн слоў.

2. У беларускай мове тры алфавіты (графічныя сістэмы)
На сённяшні дзень афіцыйна ўжываецца кірылічны алфавіт, які існуе з XIV ст. У XVI ст. з’явілася лацінка. Ёй пісаліся творы беларускай літаратуры XIX ст. На пачатку XX ст. кірылічны і лацінскі алфавіты суіснавалі разам. Так пэўны час газета «Наша ніва» друкавала тэксты на дзвюх графічных сістэмах, каб усе беларусы разумелі напісанае, таму што каталікі звыклі да лацінкі, а праваслаўныя разумелі толькі кірыліцу.

Зараз лацінка ўжываецца ў тапаніміцы — назвах геаграфічных аб’ектаў. Таксама ёй карыстаюцца ў побытавых зносінах беларусы, якія лічаць лацінку больш зручнай сістэмай для перадачы асаблівасцяў беларускага маўлення.

З XIV ст. на Беларусі пачалі сяліцца татары, якія трапілі ў палон падчас набегаў Арды. Паступова яны асіміляваліся, і ў выніку з’явіліся кітабы — кнігі, напісаныя па-беларуску арабскай вяззю.

3. Беларуская мова існуе ў двух правапісах
У 1918-м годзе мовазнаўца і грамадска-палітычны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч выдаў «Беларускую граматыку для школ» кірыліцай і лацінкай. Гэта была першая практычная граматыка. Распрацаваны ім правапіс называецца класічным, або «тарашкевіцай».

З 1933-га года ў выніку разгортвання русіфікацыі замацавалася так званая «наркамаўка». Гэты правапіс рэфармаваўся двойчы: у 1956-м годзе і ў 2008-м. Апошнім варыянтам мы карыстаемся сёння.

4. Толькі ў беларускай мове ёсць літара Ў
Гэта адметнасць беларускай мовы ўвасоблена ў помніку, які знаходзіцца ў Полацку. Над скульптурай працаваў мастак і дызайнер Ігар Куржалаў.

5. Беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення
У паўсядзённых зносінах ёй карыстаецца малы працэнт насельніцтва. Толькі ⅔ беларусаў размаўляе на роднай мове ў побыце. Часцей беларуская мова ўжываецца на дзяржаўных тэле- і радыёканалах, у перыядычных выданнях, справаводстве.

6. Тры стагоддзі беларуская мова была дзяржаўнай у ВКЛ
З XIV ст. і да 1696 года беларуская мова была афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага. Пасля аб’яднання ВКЛ і Караўлества Польскага ў 1569-м годзе пачалася паланізацыя насельніцтва Княства. Скончылася гэта поўным выцясненнем беларускай мовы з афіцыйнага ўжытку. З 1696-га года справаводства Рэчы Паспалітай было пераведзена на польскую мову. З таго часу беларуская мова ўжывалася ў побыце.

7. Не па-беларуску і не па-руску, а на трасянцы
Сумесь беларускай і рускай мовы называецца «трасянка». У прамым сэнсе яно абазначае сена нізкай якасці, якое ўтвараецца ад спалучэння сухой і свежаскошанай травы. Ва ўкраінскай мове таксама ёсць падобная з’ява і называецца яна «суржык».

8. Для беларускай мовы не характэрны дзеепрыметнікі цяперашняга часу
Дзеепрыметнікі цяперашняга часу (сплючы чалавек, маючыя дадзеныя) — чужынцы ў беларускай мове. Яны ўжываюцца толькі ва ўстойлівых спалучэннях (бягучы год, дзеючая асоба), характэрных для навуковага і афіцыйнага стыляў. У іншых выпадках гэта парушэнне літаратурнай мовы.

9. Некалі беларуская мова мела статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Беларусі
У 1990-м годзе быў прыняты закон «Аб мовах», згодна з якім беларуская мова прызнавалася адзінай дзяржаўнай мовай незалежнай Рэспублікі Беларусь. Але пасля рэферэндуму 1995-га года статус дзяржаўнай набыла і руская мова. Дарэчы, прапанову ўрада вярнуць рускай мове статус дзяржаўнай падтрымала большасць беларусаў. Мяркуецца, насельніцтву было цяжка пасля савецкіх часоў адразу перайсці на беларускую мову ва ўсіх сферах зносін. Людзі элементарна яе не ведалі. Зараз, як бачым, прыярытэт у зносінах мы аддаём рускай мове.

10. У беларускім алфавіце 32 літары
Наш алфавіт не мае літар Щ, Ъ. Замест цвёрдага знака мы ўжываем апостраф (‘). Дыграфы ДЗ і ДЖ не ўваходзяць у алфавіт, бо гэта спалучэнне дзвюх літар для абазначэння адпаведных гукаў.

По материалам: schools.by


© «Шинник», 2015
Использование материалов разрешено только с размещением активной ссылки на наш сайт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Каталог TUT.BY