02:40
26.06.2019

официальный сайт
www.shinnik.by
Вторник, 27 Март 2018
Извлечь уроки из трагедии

По предварительным данным во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибло 64 человека, в том числе дети. В настоящее время выясняются причины возникновения и развития пожара.

Цветы, лампадки, игрушки несут белорусы к посольству России в Минске, чтобы выразить соболезнования. А Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи со страшной трагедией направил соболезнования Владимиру Путину и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Президент России В.В.Путин дал такую оценку произошедшему: «это случилось из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства». И официальные лица СК РФ подтвердили, что причиной трагических последствий пожара послужили, в том числе, неработоспособность автоматической пожарной сигнализации, бездействие персонала торгового центра по оповещению людей о пожаре, отсутствие комплекса мер по обеспечению безопасной эвакуации людей, блокировка путей эвакуации. В связи с этим Президент Беларуси А.Г.Лукашенко поручил МЧС проверить все подобные объекты в нашей стране.

Несмотря на то, что на нашем предприятии отсутствуют объекты подобного функционального назначения, но объектов с массовым пребыванием людей предостаточно. И целенаправленная работа по отработке навыков эвакуации людей при пожаре, подготовка, в том числе и психологическая, к действиям в условиях чрезвычайной ситуации – одна из форм работы, позволяющая избежать подобных трагедий. Поэтому хотелось бы обратить внимание руководителей структурных подразделений на необходимость проведения разъяснительной работы с подчиненными по вопросу обеспечения безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Генеральный директор предприятия в рамках совещания «День ОТБ ОАО «Белшина» дал поручение продолжить работу по проведению учений, направленных на обеспечение пожарной безопасности и ликвидацию условных пожаров. И 21 марта в рамках проверки готовности объектовых звеньев ГСЧС с привлечением пожарных аварийно-спасательных подразделений ПАСО-7 была проведена практическая отработка тушения условного пожара в подготовительном цехе ЗСКГШ. Недостатки рассмотрены и определены практические меры по их устранению.

В настоящее время прорабатывается вопрос проведения внезапных учений по эвакуации людей из административно-бытовых зданий предприятия и оценке действий руководителей структурных подразделений при организации учебной эвакуации.

Александр ЧЕРНЫХ,
начальник отдела по ЧС и ГО.

Бобруйский горисполком Бобруйский горисполком
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...
10 фактаў пра беларускую мову
10 фактаў пра беларускую мову

1. Дыялектная мова багацейшая за літаратурную
Слоўнік літаратурнай беларускай мовы налічвае прыкладна 250 - 500 тыс.слоў. У дыялектнай мове (агульная назва для гаворак людзей у пэўным рэгіёне) — каля 1,5−2 млн слоў.

2. У беларускай мове тры алфавіты (графічныя сістэмы)
На сённяшні дзень афіцыйна ўжываецца кірылічны алфавіт, які існуе з XIV ст. У XVI ст. з’явілася лацінка. Ёй пісаліся творы беларускай літаратуры XIX ст. На пачатку XX ст. кірылічны і лацінскі алфавіты суіснавалі разам. Так пэўны час газета «Наша ніва» друкавала тэксты на дзвюх графічных сістэмах, каб усе беларусы разумелі напісанае, таму што каталікі звыклі да лацінкі, а праваслаўныя разумелі толькі кірыліцу.

Зараз лацінка ўжываецца ў тапаніміцы — назвах геаграфічных аб’ектаў. Таксама ёй карыстаюцца ў побытавых зносінах беларусы, якія лічаць лацінку больш зручнай сістэмай для перадачы асаблівасцяў беларускага маўлення.

З XIV ст. на Беларусі пачалі сяліцца татары, якія трапілі ў палон падчас набегаў Арды. Паступова яны асіміляваліся, і ў выніку з’явіліся кітабы — кнігі, напісаныя па-беларуску арабскай вяззю.

3. Беларуская мова існуе ў двух правапісах
У 1918-м годзе мовазнаўца і грамадска-палітычны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч выдаў «Беларускую граматыку для школ» кірыліцай і лацінкай. Гэта была першая практычная граматыка. Распрацаваны ім правапіс называецца класічным, або «тарашкевіцай».

З 1933-га года ў выніку разгортвання русіфікацыі замацавалася так званая «наркамаўка». Гэты правапіс рэфармаваўся двойчы: у 1956-м годзе і ў 2008-м. Апошнім варыянтам мы карыстаемся сёння.

4. Толькі ў беларускай мове ёсць літара Ў
Гэта адметнасць беларускай мовы ўвасоблена ў помніку, які знаходзіцца ў Полацку. Над скульптурай працаваў мастак і дызайнер Ігар Куржалаў.

5. Беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення
У паўсядзённых зносінах ёй карыстаецца малы працэнт насельніцтва. Толькі ⅔ беларусаў размаўляе на роднай мове ў побыце. Часцей беларуская мова ўжываецца на дзяржаўных тэле- і радыёканалах, у перыядычных выданнях, справаводстве.

6. Тры стагоддзі беларуская мова была дзяржаўнай у ВКЛ
З XIV ст. і да 1696 года беларуская мова была афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага. Пасля аб’яднання ВКЛ і Караўлества Польскага ў 1569-м годзе пачалася паланізацыя насельніцтва Княства. Скончылася гэта поўным выцясненнем беларускай мовы з афіцыйнага ўжытку. З 1696-га года справаводства Рэчы Паспалітай было пераведзена на польскую мову. З таго часу беларуская мова ўжывалася ў побыце.

7. Не па-беларуску і не па-руску, а на трасянцы
Сумесь беларускай і рускай мовы называецца «трасянка». У прамым сэнсе яно абазначае сена нізкай якасці, якое ўтвараецца ад спалучэння сухой і свежаскошанай травы. Ва ўкраінскай мове таксама ёсць падобная з’ява і называецца яна «суржык».

8. Для беларускай мовы не характэрны дзеепрыметнікі цяперашняга часу
Дзеепрыметнікі цяперашняга часу (сплючы чалавек, маючыя дадзеныя) — чужынцы ў беларускай мове. Яны ўжываюцца толькі ва ўстойлівых спалучэннях (бягучы год, дзеючая асоба), характэрных для навуковага і афіцыйнага стыляў. У іншых выпадках гэта парушэнне літаратурнай мовы.

9. Некалі беларуская мова мела статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Беларусі
У 1990-м годзе быў прыняты закон «Аб мовах», згодна з якім беларуская мова прызнавалася адзінай дзяржаўнай мовай незалежнай Рэспублікі Беларусь. Але пасля рэферэндуму 1995-га года статус дзяржаўнай набыла і руская мова. Дарэчы, прапанову ўрада вярнуць рускай мове статус дзяржаўнай падтрымала большасць беларусаў. Мяркуецца, насельніцтву было цяжка пасля савецкіх часоў адразу перайсці на беларускую мову ва ўсіх сферах зносін. Людзі элементарна яе не ведалі. Зараз, як бачым, прыярытэт у зносінах мы аддаём рускай мове.

10. У беларускім алфавіце 32 літары
Наш алфавіт не мае літар Щ, Ъ. Замест цвёрдага знака мы ўжываем апостраф (‘). Дыграфы ДЗ і ДЖ не ўваходзяць у алфавіт, бо гэта спалучэнне дзвюх літар для абазначэння адпаведных гукаў.

По материалам: schools.by


© «Шинник», 2015
Использование материалов разрешено только с размещением активной ссылки на наш сайт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО