09:28
25.06.2019

официальный сайт
www.shinnik.by
Пятница, 14 Сентябрь 2018
«Белшина» – моя гордость

Об искренних теплых чувствах к родному городу и «Белшине» слесарь-ремонтник цеха ПВС ЗКГШ Анатолий Анатольевич СИДОРЕНКО говорит постоянно. Более того, наш собеседник признается: «Горжусь, что работаю на таком большом предприятии».

Анатолий Анатольевич в 1981 году был принят учеником фрезеровщика на механический завод, а спустя 8 лет перевелся на завод крупногабаритных шин. И вот уже 18 лет он является председателем цехового комитета.

– Помогать людям – основная задача председателя цехкома, – говорит наш собеседник. – Я всегда придерживался активной жизненной позиции, мне не сложно помогать людям в решении тяжелых ситуаций.

Работу предцехкома Анатолий Анатольевич считает важной и необходимой.

– Считаю, нужно создать условия для комфортной работы, – рассуждает А.А.Сидоренко. – Доброжелательность, уважение друг к другу – те принципы, на которых должно строиться совместное сотрудничество. И я, как председатель цехового комитета, помогаю выстраивать отношения между руководством и работниками в доверительном ключе.

Анатолий Анатольевич много общается с людьми, а особое внимание уделяет молодым работникам.

– Коллектив цеха обновляется, – рассказывает председатель цехового комитета. – Приходит много молодежи, и каждому уделяю должное внимание, ищу подход, стараюсь вовлечь в общественную жизнь нашего предприятия. Согласитесь, на «Белшине» проводится множество увлекательных спортивных и культурно-массовых мероприятий. А в нашем цехе трудятся очень активные люди, на некоторые соревнования мы выставляем по несколько команд. Но я хочу, чтобы мои коллеги проявляли еще большую активность, принимали участие в соревнованиях, конкурсах, поездках... Уверен, у каждого из нас есть свои таланты. Кто-то спортсмен, а кто-то эрудит. На «Белшине» невозможно затеряться, каждый может отыскать занятие по душе. За это хочется сказать спасибо председателю профсоюзного комитета Общества Игорю Александровичу Вежновцу.

Наш собеседник трудится на предприятии почти 37 лет, но разница в возрасте не мешает ему в общении с молодежью. По его словам, современное поколение активно применяет на практике современные технологии, ищет нестандартные решения, более открыто для нового.

Анатолию Анатольевичу найти контакт с коллегами легко. Открытость, внимательность, чуткость помогают ему в работе.

– Любые вопросы легко решить совместными усилиями, – в завершении беседы говорит Анатолий Анатольевич. – Я работаю с замечательными людьми, а с ними любое дело по плечу.

Маргарита ГАЦКО (office@shinnik.by)
Фото автора.

Бобруйский горисполком Бобруйский горисполком
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...
10 фактаў пра беларускую мову
10 фактаў пра беларускую мову

1. Дыялектная мова багацейшая за літаратурную
Слоўнік літаратурнай беларускай мовы налічвае прыкладна 250 - 500 тыс.слоў. У дыялектнай мове (агульная назва для гаворак людзей у пэўным рэгіёне) — каля 1,5−2 млн слоў.

2. У беларускай мове тры алфавіты (графічныя сістэмы)
На сённяшні дзень афіцыйна ўжываецца кірылічны алфавіт, які існуе з XIV ст. У XVI ст. з’явілася лацінка. Ёй пісаліся творы беларускай літаратуры XIX ст. На пачатку XX ст. кірылічны і лацінскі алфавіты суіснавалі разам. Так пэўны час газета «Наша ніва» друкавала тэксты на дзвюх графічных сістэмах, каб усе беларусы разумелі напісанае, таму што каталікі звыклі да лацінкі, а праваслаўныя разумелі толькі кірыліцу.

Зараз лацінка ўжываецца ў тапаніміцы — назвах геаграфічных аб’ектаў. Таксама ёй карыстаюцца ў побытавых зносінах беларусы, якія лічаць лацінку больш зручнай сістэмай для перадачы асаблівасцяў беларускага маўлення.

З XIV ст. на Беларусі пачалі сяліцца татары, якія трапілі ў палон падчас набегаў Арды. Паступова яны асіміляваліся, і ў выніку з’явіліся кітабы — кнігі, напісаныя па-беларуску арабскай вяззю.

3. Беларуская мова існуе ў двух правапісах
У 1918-м годзе мовазнаўца і грамадска-палітычны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч выдаў «Беларускую граматыку для школ» кірыліцай і лацінкай. Гэта была першая практычная граматыка. Распрацаваны ім правапіс называецца класічным, або «тарашкевіцай».

З 1933-га года ў выніку разгортвання русіфікацыі замацавалася так званая «наркамаўка». Гэты правапіс рэфармаваўся двойчы: у 1956-м годзе і ў 2008-м. Апошнім варыянтам мы карыстаемся сёння.

4. Толькі ў беларускай мове ёсць літара Ў
Гэта адметнасць беларускай мовы ўвасоблена ў помніку, які знаходзіцца ў Полацку. Над скульптурай працаваў мастак і дызайнер Ігар Куржалаў.

5. Беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення
У паўсядзённых зносінах ёй карыстаецца малы працэнт насельніцтва. Толькі ⅔ беларусаў размаўляе на роднай мове ў побыце. Часцей беларуская мова ўжываецца на дзяржаўных тэле- і радыёканалах, у перыядычных выданнях, справаводстве.

6. Тры стагоддзі беларуская мова была дзяржаўнай у ВКЛ
З XIV ст. і да 1696 года беларуская мова была афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага. Пасля аб’яднання ВКЛ і Караўлества Польскага ў 1569-м годзе пачалася паланізацыя насельніцтва Княства. Скончылася гэта поўным выцясненнем беларускай мовы з афіцыйнага ўжытку. З 1696-га года справаводства Рэчы Паспалітай было пераведзена на польскую мову. З таго часу беларуская мова ўжывалася ў побыце.

7. Не па-беларуску і не па-руску, а на трасянцы
Сумесь беларускай і рускай мовы называецца «трасянка». У прамым сэнсе яно абазначае сена нізкай якасці, якое ўтвараецца ад спалучэння сухой і свежаскошанай травы. Ва ўкраінскай мове таксама ёсць падобная з’ява і называецца яна «суржык».

8. Для беларускай мовы не характэрны дзеепрыметнікі цяперашняга часу
Дзеепрыметнікі цяперашняга часу (сплючы чалавек, маючыя дадзеныя) — чужынцы ў беларускай мове. Яны ўжываюцца толькі ва ўстойлівых спалучэннях (бягучы год, дзеючая асоба), характэрных для навуковага і афіцыйнага стыляў. У іншых выпадках гэта парушэнне літаратурнай мовы.

9. Некалі беларуская мова мела статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Беларусі
У 1990-м годзе быў прыняты закон «Аб мовах», згодна з якім беларуская мова прызнавалася адзінай дзяржаўнай мовай незалежнай Рэспублікі Беларусь. Але пасля рэферэндуму 1995-га года статус дзяржаўнай набыла і руская мова. Дарэчы, прапанову ўрада вярнуць рускай мове статус дзяржаўнай падтрымала большасць беларусаў. Мяркуецца, насельніцтву было цяжка пасля савецкіх часоў адразу перайсці на беларускую мову ва ўсіх сферах зносін. Людзі элементарна яе не ведалі. Зараз, як бачым, прыярытэт у зносінах мы аддаём рускай мове.

10. У беларускім алфавіце 32 літары
Наш алфавіт не мае літар Щ, Ъ. Замест цвёрдага знака мы ўжываем апостраф (‘). Дыграфы ДЗ і ДЖ не ўваходзяць у алфавіт, бо гэта спалучэнне дзвюх літар для абазначэння адпаведных гукаў.

По материалам: schools.by


© «Шинник», 2015
Использование материалов разрешено только с размещением активной ссылки на наш сайт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО