09:19
25.06.2019

официальный сайт
www.shinnik.by
Четверг, 25 Январь 2018
Создаем свои ноу-хау

Когда-то разработкой шин занимались в стране два научно-исследовательских института. Сегодня создание инновационной продукции на «Белшине» возложено на специалистов инженерно-технического центра и конструкторско-технологических отделов заводов. В концерне «Белнефтехим» создан также научно-технический совет по шинной промышленности, который проводит экспертизы проектов, формирует планы проведения научно-исследовательских, опытных конструкторских и технологических работ, готовит рекомендации по проектам для их включения в госпрограммы. Председателем совета назначен зам.гендиректора по качеству Д.А.Савончик, секретарем – начальник НТО С.С.Воронова.

В прошлом году на заседаниях совета обсуждались вопросы повышения эффективности использования на «Белшине» научных разработок. Специалисты нашего предприятия совместно с учеными ряда институтов Академии наук, а также БГТУ и БНТУ разработали программу научного сопровождения работ по созданию новых типоразмеров шин на период до 2025 года. Она направлена на решение возникающих при разработке новых грузовых, сельскохозяйственных и сверхкрупногабаритных ЦМК шин, а также шин легковой линейки таких технических задач, как увеличение ходимости, повышение износостойкости протектора, усталостных свойств боковин и других, а также разработку принципиально новых конструкций шин с использованием нетрадиционных материалов и аддитивных технологий.

Наши конструкторы и технологи в своей работе используют средства компьютерного и суперкомпьютерного моделирования и оптимизации параметров, новые методы конструктивно-технологического проектирования шин с заранее заданными эксплуатационными характеристиками и широкими возможностями применения. Разработанные нашими специалистами лично, а также при участии научных кадров страны, конструкции шин и рецептуры резиновых смесей выполнены на уровне мировых научных достижений, являются ноу-хау нашего предприятия и широко применяются на «Белшине» в производственной практике.

Следует отметить, что наш комбинат на протяжении многих лет сотрудничает с БГТУ, на базе которого создана научная отраслевая лаборатория шинной промышленности, выполняющая научно-исследовательские разработки для «Белшины».

А в настоящее время специалистами предприятия совместно с учеными прорабатывается вопрос целесообразности создания на базе Национальной академии наук и Министерства образования научно-исследовательского института по разработке конструкций, рецептур, технологических процессов производства шин в условиях «Белшины».

Евгения ВИННИК (office@shinnik.by)
Фото Игоря ДРАПЕЗЫ (drapeza63@yandex.ru)

Бобруйский горисполком Бобруйский горисполком
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ...
10 фактаў пра беларускую мову
10 фактаў пра беларускую мову

1. Дыялектная мова багацейшая за літаратурную
Слоўнік літаратурнай беларускай мовы налічвае прыкладна 250 - 500 тыс.слоў. У дыялектнай мове (агульная назва для гаворак людзей у пэўным рэгіёне) — каля 1,5−2 млн слоў.

2. У беларускай мове тры алфавіты (графічныя сістэмы)
На сённяшні дзень афіцыйна ўжываецца кірылічны алфавіт, які існуе з XIV ст. У XVI ст. з’явілася лацінка. Ёй пісаліся творы беларускай літаратуры XIX ст. На пачатку XX ст. кірылічны і лацінскі алфавіты суіснавалі разам. Так пэўны час газета «Наша ніва» друкавала тэксты на дзвюх графічных сістэмах, каб усе беларусы разумелі напісанае, таму што каталікі звыклі да лацінкі, а праваслаўныя разумелі толькі кірыліцу.

Зараз лацінка ўжываецца ў тапаніміцы — назвах геаграфічных аб’ектаў. Таксама ёй карыстаюцца ў побытавых зносінах беларусы, якія лічаць лацінку больш зручнай сістэмай для перадачы асаблівасцяў беларускага маўлення.

З XIV ст. на Беларусі пачалі сяліцца татары, якія трапілі ў палон падчас набегаў Арды. Паступова яны асіміляваліся, і ў выніку з’явіліся кітабы — кнігі, напісаныя па-беларуску арабскай вяззю.

3. Беларуская мова існуе ў двух правапісах
У 1918-м годзе мовазнаўца і грамадска-палітычны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч выдаў «Беларускую граматыку для школ» кірыліцай і лацінкай. Гэта была першая практычная граматыка. Распрацаваны ім правапіс называецца класічным, або «тарашкевіцай».

З 1933-га года ў выніку разгортвання русіфікацыі замацавалася так званая «наркамаўка». Гэты правапіс рэфармаваўся двойчы: у 1956-м годзе і ў 2008-м. Апошнім варыянтам мы карыстаемся сёння.

4. Толькі ў беларускай мове ёсць літара Ў
Гэта адметнасць беларускай мовы ўвасоблена ў помніку, які знаходзіцца ў Полацку. Над скульптурай працаваў мастак і дызайнер Ігар Куржалаў.

5. Беларуская мова знаходзіцца пад пагрозай знікнення
У паўсядзённых зносінах ёй карыстаецца малы працэнт насельніцтва. Толькі ⅔ беларусаў размаўляе на роднай мове ў побыце. Часцей беларуская мова ўжываецца на дзяржаўных тэле- і радыёканалах, у перыядычных выданнях, справаводстве.

6. Тры стагоддзі беларуская мова была дзяржаўнай у ВКЛ
З XIV ст. і да 1696 года беларуская мова была афіцыйнай мовай Вялікага Княства Літоўскага. Пасля аб’яднання ВКЛ і Караўлества Польскага ў 1569-м годзе пачалася паланізацыя насельніцтва Княства. Скончылася гэта поўным выцясненнем беларускай мовы з афіцыйнага ўжытку. З 1696-га года справаводства Рэчы Паспалітай было пераведзена на польскую мову. З таго часу беларуская мова ўжывалася ў побыце.

7. Не па-беларуску і не па-руску, а на трасянцы
Сумесь беларускай і рускай мовы называецца «трасянка». У прамым сэнсе яно абазначае сена нізкай якасці, якое ўтвараецца ад спалучэння сухой і свежаскошанай травы. Ва ўкраінскай мове таксама ёсць падобная з’ява і называецца яна «суржык».

8. Для беларускай мовы не характэрны дзеепрыметнікі цяперашняга часу
Дзеепрыметнікі цяперашняга часу (сплючы чалавек, маючыя дадзеныя) — чужынцы ў беларускай мове. Яны ўжываюцца толькі ва ўстойлівых спалучэннях (бягучы год, дзеючая асоба), характэрных для навуковага і афіцыйнага стыляў. У іншых выпадках гэта парушэнне літаратурнай мовы.

9. Некалі беларуская мова мела статус адзінай дзяржаўнай мовы ў Беларусі
У 1990-м годзе быў прыняты закон «Аб мовах», згодна з якім беларуская мова прызнавалася адзінай дзяржаўнай мовай незалежнай Рэспублікі Беларусь. Але пасля рэферэндуму 1995-га года статус дзяржаўнай набыла і руская мова. Дарэчы, прапанову ўрада вярнуць рускай мове статус дзяржаўнай падтрымала большасць беларусаў. Мяркуецца, насельніцтву было цяжка пасля савецкіх часоў адразу перайсці на беларускую мову ва ўсіх сферах зносін. Людзі элементарна яе не ведалі. Зараз, як бачым, прыярытэт у зносінах мы аддаём рускай мове.

10. У беларускім алфавіце 32 літары
Наш алфавіт не мае літар Щ, Ъ. Замест цвёрдага знака мы ўжываем апостраф (‘). Дыграфы ДЗ і ДЖ не ўваходзяць у алфавіт, бо гэта спалучэнне дзвюх літар для абазначэння адпаведных гукаў.

По материалам: schools.by


© «Шинник», 2015
Использование материалов разрешено только с размещением активной ссылки на наш сайт.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО